Indell.se är en webbplats som drivs och ägs av indell newmind. Vi har byggt webbplatser och arbetat med säkerhetsfrågor på internet sedan 2000 och har ett gott rykte på Internet, i vår branch och bland våra kunder. Det goda ryktet beror inte bara på god service, utan också på stor respekt för besökarnas integritet.

Indell newmind har instiftat en integritetspolicy som styr hur hela företaget samlar in, lagrar och använder den information som du förser oss med via vår hemsida, Indell.se.

När du besöker vår webbplats lagrar vi uppgifter om din IP-adress i en s.k. tillfällig cookie. Den raderas då du lämnar sajten. Cookien är till för att du skall få lättare att hitta rätt på sajten och innehåller ingen personlig information.

Indell newmind använder också permanenta cookies, men bara om du själv registrerar dig som användare på webbplatsen. De uppgifter som lagras i denna cookie är ditt användarnamn och det datum som du senast var inloggad.

Om du väljer att fylla i något av våra olika beställningsformulär så lagras inte din information på Internet. Den hamnar i stället i en databas som har mycket stor säkerhet och inte är åtkomlig via Internet. Uppgifterna lagras så länge som det anses fylla en funktion, föranledd av att du håller kontakten med Indell som besökare, användare eller kund.

Om vi någon gång skulle använda din kontaktinformation för att skicka ut ett erbjudande eller nyheter om våra tjänster, så kommer ett sådant utskick att vara försett med en tydlig instruktion om hur du kan avböja sådana utskick i framtiden, vanligen i form av en länk som du kan klicka på för att automatiskt avregistrera dig för utskick av aktuell typ.

Ingen person utanför vårt företag har tillgång till ovan nämnda information, och den kommer under inga omständigheter att säljas eller överlåtas till tredje part.

Om du har några frågor, klagomål eller andra åsikter som gäller vår integritetspolicy eller vår sajt, så ber vi dig kontakta oss. Nedan ser du en länk till vår kontaktsida.

Copyright © 2009 indell newmind

Kontakta oss