webbstrategi - planera för resultat

Hur ni lyckas att få goda resultat med er webbsatsning - en introduktion till en bra webbstrategi!

Funderar ni på en ny webbsida, e-handel eller e-postmarknadsföring som en lösning för er verksamhet? Vill ni utveckla verksamheten, stärka kundrelationer, sälja produkter eller spara fasta kostnader genom att flytta över till webbaserade system? Eller helt enkelt veta vilken riktning ni ska välja för att få bättre resultat och vinna konkurrensfördelar?

En individuell lösning för ert företag

En lyckad webbsatsning är lika med en väl planerad websatsning!  Tillsammans med er jobbar vi fram fram rätt design, ideér och lösningar specifikt för ert företag. Vi gör en analys av er situation och sätter upp mål för webbsatsningen där målgrupp och syfte är i fokus.

Vi ger er effektva verktyg för publicering, internetmarknadsföring, försäljning och utvärdering. I webbstrategiarbetet ingår även support och uppföljning för att ni bekvämt och effektivt ska nå uppsatta mål.

Våga ta ett helhetsgrepp för era aktiviteter på webben

Tillsammans arbetar vi fram en handlingsplan som omfattar alla de steg som bör vara en del i varje företags webbstrategi och säkrar en lyckad utgång för er webbsatsning! Läs mer om vår arbetsmetod här...

Kontakta oss redan idag för mer information om webbstrategi och användarvänliga webbplatser.