inspiration och tips för en bra webbstrategi

Det är ingen tvekan om att det oftast ligger en väl genomarbetad webbstrategi bakom en framgångsrik webbplats eller webbtjänst. Nån har tänkt till och tänkt hela vägen!

Men alla väldesignade webbsidor blir inte automatiskt en succé? Varför blir det så och vad är det som saknas. Svaret lyder ofta: ”Ingen genomtänkt plan eller inget helhetsgrepp för webbsatsningen.”

Individuella lösningar ett resultat av genomtänkt webbstrategi

Hur kan vi då få ett helhetsgrepp eller veta vad som ingår i en komplett webbsatsning? Hur får vi arbetet med webben att bli en del av vår verksamhet och hur får vi vår verksamhet att bli en del av webben?
Vad kan webben göra för mig och vad har jag för vinning med att satsa medel på en helhetslösning? Frågorna är många och lösningar är alltid individuella och många gånger enklare än vad man tror.

Planering - Utveckling - Optimering - Marknadsföring - Utvärdering - Uppdatering

Allt detta handlar bra webbstrategi om! Det handlar om att pricka rätt, planera rätt och välja de verktyg som hjälpar till att utveckla företagets verksamhet, medarbetare och kunder med hjälp av webben. Det handlar om planera alla steg fram till fullbordad målgång.

Webbplatsen är navet i hjulet som heter webbsatsning

Vi utgår ifrån att en lyckad webbsatsning alltid kretsar kring en väldesignad webbplats som fyller rätt funktioner och väl tar han om sin besökare. Men frågan är vilka funktioner behöver den ha? Vad vill dina kunder eller rättare sagt vad behöver dina kunder egentligen? Var är kundnyttan? Är enkelhet och kundnytta i fokus så kan det gå riktigt bra.

Nästa fråga gäller användarvänligheten och möjligheten att engagera besökarna i webbsidan. Hittar besökarna snabbt den information de söker, har de möjligheten att ge respons eller bli involverad? En användarvänlig webbsida tar emot besökare men också omvandlar dem till kunder.

Vi har kunskap och verktyg för att hjälpa er att konvertera besökare till kunder eller medlemmar och utvärdera varje steg ni tar på webben så att era investerade medel kommer tillbaka till er i form av resultat. Vi hjälper er att installera verktyg för att kunna samla in kunddata och uppgifter som ni kan använda för uppföljning och försäljning. Användarvänligheten är en stor del i webbstrategiarbetet där vi hjälper er att skräddarsy er lösning för er specifika målgrupp. Detta involverar både design och funktion och kanaler för marknadsföring.

Få fler besökare till er webbplats genom internetmarknadsföring

Vad händer sen är den stora frågan? Vem skall hitta till er webbplats och hur skall det hitta dit? Vilka kanaler för marknadsföring kan vi använda oss av? Många företag har idag förstått att en webbplats inte genererar några besökare av sig själv och inte heller omvandlar besökare till kunder utan att man planerar för detta.

Eftersom många söker efter information, tjänster och produkter via sökmotorer så har just sökmotorerna blivit ett av de största marknadsföringsverktygen som vi kan använda oss för att hitta rätt besökare.
En bra webbstrategi innefattar utöver bra planering, design och utveckling även en plan för att sökmotoroptimera webbplatsen så att den klättrar högt på Googles resultatlista under utvalda sökord och därifrån med hjälp av lockande reklamtexter leder in besökare till webbplatsen där de hittar rätt information snabbt och får möjligheten att ge den respons som man söker. Vi har både viljan och kunskapen att hjälpa er med detta!

Att arbeta med sökmotoroptimering för att generera naturliga sökresultat och positioner i sökmotorerna samt att planera internetmarknadsföring via länkar, e-post, webbplatser, sökmotorer, bloggar och sociala medier för att sprida budskap ger möjligheten att attrahera rätt besökare och skapa konkurrensfördelar.

Mätbara resultat med webbanalys

En välplanerad webbstrategi tar ett helhetsgrep och innefattar även mätbarhet och verktyg för anpassning och uppdatering. De goda nyheterna är att nästan allt går att mäta på webben. Vi kan leverera kontinuerlig statistik och webbanalys över trafik och användardata dvs. hur besökarna hittar er, vilka sidor de besöker och vilka länkar de klickar för att ge er rapporter och rekommendationer för hur ni skall fortsätta arbetet med webbplatsen och anpassa den kontinuerligt till era besökares behov och önskemål.

En bra webbsida är en uppdaterad och aktuell webbsida

Med våra publiceringsverktyg har ni dessutom möjlighet att hålla er webbsida fräsch och uppdaterad så att ni kan räkna med att både nya och återkommande besökare som gärna tar reda på vad ni har att erbjuda på er webbsida.

Kontakta oss gärna för offert eller samtal kring er webbsatsning!