webbstrategi för att utveckla er verksamhet

Hitta fördelarna av webben för er verksamhet och planera för god kommunikation och resultat?

Webbstrategi handlar om att hitta rätt handlingsplan och aktiviteter för just ert företag så att ni kan uppnå bäst möjliga resultat med er närvaro på webben.

Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp, hitta rätt verktyg och synkronisera era aktiviteter på webben med företagets övriga verksamhet för bästa effekt. Planera väl och ni kommer att se resultat.

En bra webbstrategi

- utgår från er affärsidé och era möjligheter
- utvecklar er verksamhet och bygger ert varumärke
- sätter kunden och målet i fokus
- förmedlar kundnytta
- engagerar besökare och skapar respons
- är resultatinriktad och mätbar
- är lätt följa upp

den är helt enkelt skräddarsydd för ert företag och den verksamhet som ni bedriver!

Kontakta oss redan ida för en diskussion för er webbsatsning!

Några enkla frågeställningar som ingår i webbstrategiarbetet

- Hur kan webben påverka vår verksamhet och våra affärer?
- Hur användar vår målgrupp webben och vad har de för perspektiv och önskemål?
- Vika verktyg kan vi använda för att nå ut och engagera vår målgrupp
- Hur kan vi nå ut till rätt målgrupp och attrahera rätt besökare?
- Hur kan vi engagera besökare på vår webbplats och skapa respons?
- Hur kan vi stärka kundrelationer och vinna nya kunder?
- Hur kan vi skapa intresse för produkter och tjänster?
- Hur kan vi sälja produkter och tjänster samt skapa spin-off effekter på kampanjer?
- Hur kan vi mäta resultat och följa upp aktiviteter på webben?

Vill ni veta mer om en lyckad webbsatsning? Kontakta oss redan idag!