support och trygghet med indell serviceavtal

Vi på indell webbyrå erbjuder dig service och supportavtal som innebär att vi tar ansvar för din webblösning och håller den uppdaterad, säker och aktuell hela tiden.

Här kan du se om du vinner på ett serviceavtal med prioriterad support från oss:

  • Du vill ägna din din kärnverksamhet istället för att arbeta med texter, bilder och webbupdatering.
  • Du vill vara trygg och veta att din webbplas är i goda händer, uppdaterad med aktuell information så att kundflödena inte avtar.
  • Du vill kunna ringa in och få prioriterad support med snabba åtgärdar på din webbsida om du har akuta ärdenden.
  • Du vill att din webbsida skall vara säker för intrång och hack med de senaste säkerhetsuppdateringarna
  • Du vill få uppdatering om nyheter och funktioner som kan förbättra din verksamhet på webben.
  • Du vill få tillgång till lättförståeliga rapporter om vad som händer på din webbsida (trafik, besökare, användning, klick och resultat)
  • Du vill ligga rätt till i sökmotorerna och veta att nån håller koll på dina placeringar, sökord och konkurrenter.
  • Du vill få gratis tips om arbetet med webben och inloggning till vår webbsupport dygnet runt.

Det finns många fördelar med att få uppbackning av ett professionellt webbteam. Du spar pengar, blir mer effektiv och får ökade intäkter pga en professionell sköt webbplats.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supportavtal

Säkerhetsuppdateringar, drift, backup och systemunderhåll

Vi håller din webbplats med system- och säkerhetsuppdateringar för att garantera smidig drift och minimera risken för intrång och hack. I avtalet ingår aven drift, daglig backup och systemunderhåll.

Prioriterad telefon och mail support

Du kan ringa in och få prioriterad support med snabba åtgärdar på din webbsida om du har akuta ärdenden. Du kan vara trygg och lita på att vi tar han om din webbsite som om det vore vår egen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Service och trygghetsavtal

Utöver säkerhetsuppdateringar, drift, backup, systemunderhåll och prioriterad telefonsupport ingår även följande:

Fri prioriterad support och konsulttimmar för ändringar och anpassningar

Ni får fri support för att få hjälp med akuta ärenden, anpassningar eller helt enkelt löpande uppdatering för att hålla er webbplats aktuell och levande. Ni förfogar fritt över ett antal konsulttimmar som är avsatta för er per månad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Full service avtal

Utöver tjänsterna som ingår i serviceavtalet ingår även följande:

Förvaltning av din webbplats

Vi tar helt enkelt ansvar för din webbplats för att du ska kunna känna dig trygg och ägna dig åt din kärnverksamhet. Vi blir din externa webbavdelning som förvaltar och uppdaterar din webbplats för att hålla den levande, aktuell så att den fortsätter att generera besökare och kunder.

Webbanalys och rapportering

Vi bevakar din webbplats med analysverktyget och genererar  lättförståeliga rapporter om vad som händer på din webbsida (trafik, besökare, användning, klick och resultat).

Sökords- och positionsbevakning Google

Vi bevakar dina sökord och positioner på Google för att hjälpa dig att ligga i framkant, vinna eller behålla uppnåda positioner. Vi ger dig även information om nya möjliga sökord och sätt att generera trafik till din sida.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakta oss för bokning av supportavtal med oss. Vi står till ditt förfogande.