användarvänlig webbdesign

Användarvänlighet är helt avgörande för att din webbplats skall ge de resultat som både du och dina besökare söker efter.

En användarvänlig webbdesign bör därför vara inbjudande, lkonsekvent, lätt att förstå och enkelt att följa. För att få resultat måste besökarna snabbt hitta fram till rätt information och kunna ge respons.

Vi på indell webbyrå arbetar frågor kring användarvänlighet i layout och design så du får det resultat som du eftersträvar med din webbsatsning.

Hur påverkar användarnas omdöme om din webbsida din position i sökmotorerna? Idag absolut avgörande med att ha en användarvänlig webbsida för att bibehålla goda positioner hos Google. Varför? En webbsida som tappar sina besökare redan på första sidan tappar snart i position pag. en negativ feedback. En bra webbdesign som bygger på användarvänlighet och som ger besökarna vad de söker efter stiger i värde och får bättre placeringar.

Tänk på följande:

- Vad är målet med webbsidan?
- Vad skall den kommunicera och till vem?
- Hittar besökarna snabbt fram till rätt information?
- Har de möjligheten att ge respons, välja eller bli involverad?
- Kan de lämna sin adress någonstans eller komma i kontakt med er?

En användarvänlig webbsida tar inte bara emot besökare men omvandlar dem också till läsare, leads eller kunder.

Vi försöker vi skapa en balans mellan layout, struktur, grafik och text. Tydlighet i budskapen som stärks av bra grafik och bra länkalternativ gör att besökaren snart känner sig hemma hos dig.

Vi hjälper dig att prioritera rätt med besökaren och målet i fokus. Dessutom får du alla verktyg du behöver för att följa utveckling av ditt arbete på webben, mäta resultat och göra de anpassningar du behöver för att ligga på framkant.

Kontakta oss för en analys av din webbsida »

Så här tänker du för att skapa en användarvänlig webbplats »

Uppdatera enkelt med publiceringsverktyg »